Nagroda ZKP im. Ks. Prof. Hieronima Feichta dla Sylvi Bruni

Praca doktorska Pani Sylvi Bruni (Recepcja twórczości i postaci Fryderyka Chopina we Włoszech po drugiej wojnie światowej) uzyskała nagrodę w XVII konkursie o Nagrodę im. Ks. Prof. Hieronima Feichta. organizowanym przez Związek Kompozytorów polskich (konkurs na prace naukowe z dziedziny muzykologii przeznaczony dla młodych muzykologów i teoretyków muzyki, do lat 40).

Promotor pracy: prof. dr hab. Małgorzata Woźna-Stankiewicz; recenzenci: prof. dr hab. Claudia Colombati, prof. dr hab. Alicja Jarzębska)

Strona Konkursu ZKP o Nagrodę im. Księdza Profesora Hieronima Feichta:
 

 

Data opublikowania: 20.03.2017
Osoba publikująca: Stanisław Hrabia