Wykłady: "Wprowadzenie do biomuzykologii"; "Muzyka a emocje. Zarys współczesnych teorii"

Termin: 11.05.2017
Miejsce: Instytutu Muzykologii UJ, sala nr 23

Wykłady gościnne w Instytucie Muzykologii UJ

 

Wprowadzenie do biomuzykologii

Muzyka a emocje. Zarys współczesnych teorii

dr hab. Piotr Podlipniak
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

 

Wykłady odbędą się 11 V 2017 roku o godz. 8.00–9.30, 9.45–11.15 w sali nr 23 Instytutu Muzykologii UJ przy ul. Westerplatte 10 w Krakowie.

Wykłady obowiązkowe dla studentów I roku SUM.

Plakat

Data opublikowania: 04.05.2017
Osoba publikująca: Stanisław Hrabia