Rejestracja na zajęcia w Instytucie Muzykologii w roku akad. 2017/2018

Studenci wszystkich lat są zobowiązani zarejestrować się na zajęcia prowadzone zarówno w semestrze zimowym, jak i letnim. Przed rozpoczęciem rejestracji należy zapoznać się z programem studiów zamieszczonym na stronie internetowej Instytutu Muzykologii UJ (www.muzykologia.uj.edu.pl) w zakładkach „Studia I stopnia” oraz „Studia II stopnia”, a także z załącznikiem do niniejszego komunikatu.

 

Rejestracja na zajęcia w systemie USOS

Data opublikowania: 18.09.2017
Osoba publikująca: Stanisław Hrabia