Rejestracja na lektoraty

W roku akademickim 2017/2018 prowadzona będzie rejestracja elektroniczna USOS do grup lektoratowych. Rejestracją objęci są studenci rozpoczynający oraz kontynuujący lektorat w roku akademickim 2017/2018.

Terminy:

I tura (tura dedykowana dla studentów poszczególnych programów): od 27.09.2017 (od godz. 8.00) do 04.10.2017 (do godz. 23.59).

II tura (tura bez dedykacji, grupy dostępne dla wszystkich studentów): od 09.10.2017 (od godz. 8.00) do 14.10.2017 (do godz. 23.59).


Podczas I tury wpisów:

  • studenci I roku studiów I stopnia rejestrują się na lektorat języka łacińskiego prowadzony przez Panią dr Annę Mleczek oraz lektorat języka angielskiego
  • studenci II roku studiów I stopnia rejestrują się na lektorat języka łacińskiego prowadzony przez Pana dra Krzysztofa Pawłowskiego
  • studenci II roku studiów I stopnia rejestrują się obowiązkowo na lektorat języka angielskiego prowadzony przez Panią mgr Małgorzatę Cygan,

 

  • studenci I roku studiów II stopnia rejestrują się obowiązkowo na lektorat języka angielskiego prowadzony przez Panią mgr Małgorzatę Cygan,
  • studenci I i II roku studiów II stopnia fakultatywnie mogą zarejestrować się na lektorat języka włoskiego prowadzony przez Panią mgr Bogumiłę Bielańską lub lektorat języka francuskiego prowadzony przez Panią mgr Małgorzatę Kantor-Nogę.

Więcej informacji: www.jcj.uj.edu.pl; www.usosweb.uj.edu.pl

Data opublikowania: 18.09.2017
Osoba publikująca: Stanisław Hrabia