Trwa rekrutacja do programu Erasmus+

Do 29 stycznia 2018 roku trwa rekrutacja na wyjazdy studenckie w roku akademickim 2018/2019 w ramach programu Erasmus+.

Szczegóły na stronie http://www.muzykologia.uj.edu.pl/studia/erasmus.

W razie dalszych pytań należy się kontaktować z Panią dr Dagmarą Łopatowską-Romsvik,
e-mail: dagmara.lopatowska-romsvik@uj.edu.pl.

Data opublikowania: 19.01.2018
Osoba publikująca: Stanisław Hrabia