Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej Pani mgr Sylwii Jakubczyk-Ślęczki

Dyrekcja Instytutu Muzykologii UJ serdecznie zaprasza na publiczną obronę rozprawy doktorskiej

Pani mgr Sylwii Jakubczyk-Ślęczki

w dniu 5 kwietnia 2018 roku o godz. 11.00 w Sali Kameralnej Pałacu Pusłowskich przy ul. Westerplatte 10 w Krakowie

 

Tytuł rozprawy

Życie muzyczne społeczności żydowskiej na terenach
dawnej Galicji w okresie międzywojennym

 

Promotor:

dr hab. Renata Suchowiejko, prof. UJ

 

Recenzenci:

prof. dr hab. Bożena Muszkalska

dr hab. Michał Galas

 

Zawiadomienie

 

 

 

 

Data opublikowania: 09.02.2018
Osoba publikująca: Stanisław Hrabia