Rejestracja na zajęcia w Instytucie Muzykologii w roku akad. 2018/2019

Studenci wszystkich lat są zobowiązani zarejestrować się na zajęcia prowadzone zarówno w semestrze zimowym, jak i letnim. Przed rozpoczęciem rejestracji należy zapoznać się z programem studiów zamieszczonym na stronie internetowej Instytutu Muzykologii UJ (www.muzykologia.uj.edu.pl) w zakładkach „Studia I stopnia” oraz „Studia II stopnia”, a także z załącznikiem do niniejszego komunikatu.

Termin rejestracji w systemie USOSweb: 17.09 (od godz. 11.00) – 15.10.2018 (do godz. 23.59).

 

Rejestracja na zajęcia w systemie USOSweb

Data opublikowania: 13.09.2018
Osoba publikująca: Stanisław Hrabia