Rejestracja na lektoraty

W roku akademickim 2018/2019 prowadzona będzie rejestracja elektroniczna USOS do grup lektoratowych. Rejestracją objęci są studenci rozpoczynający oraz kontynuujący lektorat w roku akademickim 2018/2019.

Terminy:
I tura (tura dedykowana dla studentów poszczególnych programów): od 26.09.2018 (od godz. 8.00) do 03.10.2018 (do godz. 23.59).
II tura (tura bez dedykacji, grupy dostępne dla wszystkich studentów): od 08.10.2018 (od godz. 8.00) do 14.10.2018 (do godz. 23.59).


Podczas I tury wpisów:

  • studenci I roku studiów I stopnia rejestrują się na lektorat języka łacińskiego prowadzony przez Pana dra hab. Krzysztofa Pawłowskiego,
  • studenci II roku studiów I stopnia rejestrują się na lektorat języka łacińskiego prowadzony przez Panią dr Annę Mleczek,
  • studenci II roku studiów I stopnia rejestrują się obowiązkowo na lektorat języka angielskiego prowadzony przez Panią mgr Małgorzatę Cygan,
  • studenci I roku studiów II stopnia rejestrują się obowiązkowo na lektorat języka angielskiego prowadzony przez Panią mgr Małgorzatę Cygan,
  • studenci I i II roku studiów II stopnia fakultatywnie mogą zarejestrować się na lektorat języka włoskiego prowadzony przez Panią mgr Bogumiłę Bielańską lub lektorat języka francuskiego prowadzony przez Panią mgr Małgorzatę Kantor-Nogę.
Więcej informacji: www.jcj.uj.edu.pl oraz www.usosweb.uj.edu.pl
Data opublikowania: 13.09.2018
Osoba publikująca: Stanisław Hrabia