Rejestracja na zajęcia z wychowania fizycznego

Studenci I roku studiów licencjackich zobowiązani są do zarejestrowania się na zajęcia z wychowania fizycznego.

Terminy:
I tura: 25.09.2018 – 02.10.2018 (tura dedykowana dla studentów poszczególnych programów)
II tura: 04.10.2018 – 18.10.2018 (tura bez dedykacji)
 

Kody grup dedykowanych studentom Instytutu Muzykologii UJ:

  • panie – sala: SWF.MISH 1
  • panie – pływalnia: SWF.MISH 2
  • panowie – pływalnia: SWF.MISH 2
Szczegółowa instrukcja jest dostępna pod adresem www.swfis.uj.edu.pl