Rejestracja na przedmioty realizowane w Studium Pedagogicznym

Studenci muzykologii zainteresowani uczestnictwem w kursach realizowanych w Studium Pedagogicznym powinni:

  • Od 8 czerwca do 21 września (II tura: od 8 do 14 października) złożyć podanie o zgodę na realizację wybranych kursów z ich wyszczególnieniem oraz z wyraźnym oznaczeniem, które przedmioty mają być potraktowane jako „kursy na innym kierunku studiów" w rozumieniu programu studiów muzykologicznych, a które będą realizowane poza programem studiów. Podanie powinno być zaadresowane do Zastępcy Dyrektora ds. Studenckich naszego Instytutu.
  • Zarejestrować się na wybrane zajęcia poprzez system USOS. Rejestracja będzie trwała od 24 września do 7 października (II tura: od 15 do 21 października).
Szczegółowe informacje dotyczące rejestracji, regulaminu i harmonogramu zajęć prowadzonych w Studium Pedagogicznym UJ dostępne są pod adresem www.sp.uj.edu.pl
Data opublikowania: 13.09.2018
Osoba publikująca: Stanisław Hrabia