Trwa dodatkowa rekrutacja do programu Erasmus+

Trwa dodatkowa rekrutacja na stypendia wyjazdowe na II semestr roku akademickiego 2018/2019 w ramach programu Erasmus+. Więcej informacji na stronie internetowej naszego instytutu (zakładka: studia/Erasmus+): http://www.muzykologia.uj.edu.pl/studia/erasmus.

W razie dalszych pytań należy się kontaktować z Panią dr Dagmarą Łopatowską-Romsvik,
e-mail: dagmara.lopatowska-romsvik@uj.edu.pl.

Data opublikowania: 19.09.2018
Osoba publikująca: Stanisław Hrabia