Rejestracja na przedmioty w systemie USOS

www.usosweb.uj.edu.pl

Termin: 08.09.2012 (od godz. 8:00) - 30.09.2012 (do godz. 23:59).

Informacje dot. rejestracji na lektoraty oraz zajęcia wychowania fizycznego znajdują się w zakładkach "Studia I stopnia" i "Studia II stopnia"

Data opublikowania: 06.09.2012
Osoba publikująca: Krzysztof Magda