Dziekan i Rada Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego zawiadamiają, że w dniu 29 października 2012 roku o godz. 12.00 w Sali Kameralnej Instytutu Muzykologii (ul. Westerplatte 10) odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej Pani

mgr Małgorzaty Gamrat

pt. Muzyka fortepianowa Franza Liszta w kontekście idei "correspondence des arts"

 

Promotorzy:

dr hab. Renata Suchowiejko
prof. Catherine Massip

Recenzenci:

prof. dr hab. Zbigniew Skowron
dr hab. Cecile Reynaud

 

Egzamplarz rozprawy doktorskiej wyłożony jest do wglądu w Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przy al. A. Mickiewicza 22.