Tydzień jakości kształcenia na Uniwersytecie Jagiellońskim

Termin: 26-30.11.2012

Organizator: koordynatorzy lokalni (wybrani spośród pełnomocników dziekanów ds. ewaluacji jakości kształcenia i członków Wydziałowych Zespołów Doskonalenia Jakości Kształcenia) we współpracy ze studentami i doktorantami oraz Zespół ds. analiz jakości kształcenia we współpracy z Biurem Karier, Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych, Samorządem Studentów, Towarzystwem Doktorantów i Kołem Naukowym „Strateg"

Kontakt: jakosc@uj.edu.pl

 

26 listopada rozpocznie się na Uniwersytecie Jagiellońskim Tydzień Jakości Kształcenia (TJK). To pięciodniowe wydarzenie, adresowane do wszystkich członków społeczności akademickiej. Jego celem jest przedstawienie wielowymiarowości działań projakościowych i dyskusja na ich temat. Tydzień Jakości Kształcenia jest organizowany na Uniwersytecie Jagiellońskim po raz pierwszy. Będzie realizowany na dwóch poziomach - przez pierwsze cztery dni na poziomie lokalnym, wydziałów lub instytutów, a w ostatnim dniu na poziomie centralnym (wtedy odbędzie się konferencja zamykająca TJK).

 

Więcej informacji, w tym m.in. opis lokalnych wydarzeń i formularz rejestracji na konferencję, jest dostępnych na stronie internetowej:

http://www.jakosc.uj.edu.pl/tjk2012

Data opublikowania: 18.11.2012
Osoba publikująca: Stanisław Hrabia