Dostęp testowy do kolekcji muzycznej - MUSIC ONLINE

Został uruchomiony dostęp testowy do kolekcji muzycznej amerykańskiego wydawnictwa Alexander Street Press - MUSIC ONLINE.

Wejście do serwisu przez link: http://music.alexanderstreet.com
Dostęp jest możliwy z sieci UJ lub z domu poprzez Extranet UJ https://extranet.uj.edu.pl/.

Szczegółowy opis zawartości baz muzycznych znajduje się tutaj:

http://alexanderstreet.com/about/about-us/alexander-street-press-music

 

Dostęp jest możliwy do 14 grudnia 2012 r.