Doktoranci

Katarzyna Babulewicz

Marek Dolewka

Andrzej Godek

Michał Jaczyński

Adam Kukla

Agnieszka Lakner

Michał Lewicki

Justyna Szczygieł

Karolina Szumna

S. Debora (Justyna) Wiąckiewicz (OSB)