Doktoranci

Katarzyna Babulewicz

Marek Dolewka

Andrzej Godek

Michał Jaczyński

Adam Kukla

Justyna Szczygieł

S. Debora (Justyna) Wiąckiewicz (OSB)