Doktoranci

Katarzyna Babulewicz

Marek Bebak

Marek Dolewka

Andrzej Godek

Michał Jaczyński

Sylwia Jakubczyk-Ślęczka

Adam Kukla

Agnieszka Lakner

Michał Lewicki

Mirosław Płoski

Karolina Szumna

S. Debora (Justyna) Wiąckiewicz (OSB)