Doktoranci

Katarzyna Babulewicz

Jolanta Bujas (szkoła doktorska)

Andrzej Godek

Michał Jaczyński

Adam Kukla

Justyna Szczygieł

Justyna Wiąckiewicz