Dyrekcja

Dyrektor

dr hab. Aleksandra Patalas
 

Zastępca dyrektora ds. studenckich

dr Andrzej Sitarz