100-lat Muzykologi Krakowskiej 1911-2011

Historia

 • 1911
  Założenie Seminarium Historii i Teorii Muzyki na Uniwersytecie Jagiellońskim; założyciel i wykładowca - doc. dr hab. Zdzisław Jachimecki
 • 1922
  Założenie biblioteki muzykologicznej (pierwszy wpis w księdze inwentarzowej)
 • 1938
  Przemianowanie Seminarium Historii i Teorii Muzyki na Instytut Muzykologii
 • 1945
  Reaktywacja krakowskiej muzykologii pod nazwą Seminarium Historii i Teorii Muzyki; kierownik: prof. dr hab. Zdzisław Jachimecki
  Siedziba - Pałac Pusłowskich w Krakowie, ul. Westerplatte 10
 • 1952/53
  Przemianowanie Seminarium Historii i Teorii Muzyki na Katedrę Historii i Teorii Muzyki; kierownik: prof. Stefania Łobaczewska (od 1953)
 • 1962-67
  W ramach Katedry funkcjonują dwa zakłady: Zakład Historii i Teorii Muzyki oraz Zakład Folkloru Muzycznego; kierownik: doc. Włodzimierz Poźniak(od 1963)
 • 1968-70
  Działalność KHiTM pod kierunkiem dziekana Wydziału Filozoficzno-Historycznego i kierownika Etnografii Słowiańskiej - prof. dr. Mieczysława Gładysza
 • 1971
  Kierownik KHiTM: doc. dr Zygmunt M. Szweykowski
 • 1974
  Uutworzenie przy Katedrze Ośrodka Dokumentacji Życia i Twórczości I. J. Paderewskiego
 • 1974-1978
  Kkierownik KHiTM: dr Elżbieta Dziębowska
 • 1978
  XII Ogólnopolska Konferencja Muzykologiczna "Muzyków ZKP, przy współudziale Katedry Historii i Teorii Muzyki UJ
 • 1979
  Kierownik Katedry: doc. dr hab. Zygmunt M. Szweykowski
 • 1982-85
  Kierownik Katedry: dr Piotr Poźniak
 • 1985
  Kierownik Katedry: prof. dr hab. Zygmunt M. Szweykowski
 • 1991
  Międzynarodowa Sesja Naukowa "Warsztat kompozytorski, wykonawstwo i koncepcje polityczne I.J. Paderewskiego"
 • 1999
  Przekształcenie Katedry Historii i Teorii Muzyki w Instytut Muzykologii; Dyrektor Instytutu: dr hab. Zofia Fabiańska
 • utworzenie dwóch zakładów: Zakład Muzyki Dawnej (kierownik:prof. dr hab. Zygmunt M. Szweykowski) i Zakład Muzyki Nowej (kierownik: prof. dr hab. Jadwiga Paja-Stach)
 • 2001
  Założenie Ośrodka Dokumentacji Życia i Twórczości Witolda Lutosławskiego
  Otwarcie nowej Oficyny Pałacu Pusłowskich
 • 2002
  Dyrektor Instytutu Muzykologii: prof. dr hab. Alicja Jarzębska
 • 2002
  Nadanie Oficynie Pałacu Pusłowskich nazwy "Collegium Musicologicum imienia Prof. Zdzisława Jachimeckiego"
 • 2004
  Ustanowienie nagrody "The Ray E. and Ruth A. Robinson Musicology Award"
 • 2005
  Rreorganizacja Instytutu Muzykologii; ustanowienie 4 Zakładów (Zakład Historii Muzyki Dawnej, Zakład Metodologii i Historii Muzyki XIX-XXI wieku, Zakład Teorii i Antropologii Muzyki, Zakład Estetyki i Recepcji Muzyki)
 • 2008
  Dyrektor Instytutu Muzykologii: dr hab. Renata Suchowiejko
 • 2011
  Obchody Jubileuszu 100-lecia Muzykologii Krakowskiej 1911-2011
  • Zjazd Absolwentów Muzykologii Krakowskiej i Odsłonięcie Pomnika Ignacego Jana Paderewskiego przed Pałacem Pusłowskich, 24 czerwca
  • Konferencja STO LAT MUZYKOLOGII POLSKIEJ, Historia - Teraźniejszość - Perspektywy, 23-25 listopada
 • 2012
  Dyrektor Instytutu Muzykologii: dr hab. Aleksandra Patalas
 • 2014
  Reorganizacja Instytutu Muzykologii; powołanie Zakładu Myśli o Muzyce i Recepcji Muzyki (w miejsce Zakładu Teorii i Antropologii Muzyki oraz Zakładu Estetyki i Recepcji Muzyki)
 • 2016
  Dyrektor Instytutu Muzykologii: dr hab. Aleksandra Patalas