dr hab. Renata Suchowiejko, prof. UJ

Renata Suchowiejko ukończyła studia muzykologiczne w Instytucie Muzykologii UJ, uzyskując tytuł doktora w 1997 roku, na podstawie rozprawy Cechy stylistyczne sonat na skrzypce i fortepian uczniów Césara Francka (nagroda Prezesa Rady Ministrów, 1998). Studiowała też we Francji (Diplôme d'Études Approfondies - Université de Tours, 1995) i była stypendystką Fundacji Kościuszkowskiej, Sasakawa Foundation, Andrew W. Mellon Foundation, Fondation Nadia et Lili Boulanger oraz Rządu Francuskiego, Rządu Belgijskiego i Funduszu im. J. i S. Brzękowskich w Paryżu. W latach 1999-2001 brała udział w międzynarodowym projekcie badawczym Musical Life in Europe 1600-1900, pod auspicjami European Science Foundation. Jest członkiem Société Française de Musicologie, Société Française d'Analyse Musicale i Observatoire Musical Français.
W centrum jej zainteresowań badawczych znajduje się muzyka francuska przełomu XIX i XX wieku (m.in. twórczość Vincenta d'Indy'ego, Gabriela Pierné, Césara Francka) oraz muzyka polska XIX wieku (m.in. Maria Szymanowska, Edward Wolff), a zwłaszcza jej związki z europejską kulturą muzyczną. Aktualnie prowadzi badania nad twórczością i działalnością wykonawczą Henryka Wieniawskiego, ujętą w szerokim kontekście wirtuozostwa skrzypcowego w XIX wieku.

Publikacje

Książki:

Album Musical Marii Szymanowskiej / de Maria Szymanowska, Kraków 1999, Musica Iagellonica, Société Historique et Littéraire Polonaise de Paris, ss. 488. [recenzja książki, zob. "Die Musikforschung", April-Juni 2001, s. 196-197; "Music & Letters", November 2002, s. 671--673]

Henryk Wieniawski - kompozytor na tle wirtuozowskiej tradycji skrzypcowej XIX wieku, Poznań 2005, Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego, ss. 298.

Artykuły:

Model syntagmatyczno-paradygmatyczny w I części sonaty na skrzypce i fortepian Gabriela Pierné, "Muzyka", 1995 nr 3, s. 61-81.

Kazimierz Serocki, "Polski Słownik Biograficzny", t. XXXVI/3, z. 150, s. 324--327.

Vincent d'Indy, professeur à la Schola Cantorum, "Mémoire d'Ardèche et Temps Présent", 1997 nr 53, s. 55-60.

Edukacja muzyczna w Paryżu u schyłku XIX wieku, "Studia Historyczne" 1998, z. 1,
s. 27-36.

"Metoda nauczania Césara Francka", w: Muzykolog wobec dzieła muzycznego, red. Małgorzata Woźna-Stankiewicz i Zofia Dobrzańska-Fabiańska, Kraków 1999, Musica Iagellonica, s. 133-139.

"Złoty wiek francuskiej muzyki kameralnej: 1870-1914", w: Affetti musicologici, red. Piotr Poźniak, Kraków 1999, Musica Iagellonica, s. 363-374.

"Podróże artystyczne Marii Szymanowskiej. Analiza źródeł", w: Chopin w kręgu przyjaciół, red. Irena Poniatowska i Danièle Pistone, Warszawa 1999, Neriton, s. 230-244.

"Henryk Wieniawski in the «Revue et Gazette Musicale de Paris». An Outline of Research into Reception", w: Henryk Wieniawski - Composer and Virtuoso in the Musical Culture of the 19th and 20th centuries, red. Maciej Jabłoński i Danuta Jasińska, Poznań 2001, Rhytmos,
s. 167-180.

"Między romantyzmem a modernizmem. Organizacja materiału dźwiękowego w sonatach na skrzypce i fortepian Césara Francka i jego uczniów", w: Styl późny w muzyce, literaturze i kulturze, red. Wojciech Kalaga i Eugeniusz Knapik, Katowice 2002, Wydawnictwo Naukowe "Śląsk", s. 85-96.

"Musicology in Poland. A new approach?", w: Musik, Wissenschaft und ihre Vermittlung, herausgegeben von Arnfried Edler und Sabine Meine, Hannover 2002, Publikationen der Hochschule für Musik und Theater, Band 12, s. 83-88.

"Auf der Suche nach dem Ideal. Vincent d'Indys zyklisches Prinzip zwischen Theorie und Praxis", w: Pluralismus wider Willen? Stilistische Tendenzen in der Musik Vincent d'Indys, herausgegeben von Manuela Schwartz und Stefan Keym, Hildesheim 2002, Georg Olms Verlag, s. 160-175.

"Les frères Wieniawski à Bruxelles", w: Les frères Wieniawski. Documents conservés dans les collections de la Bibliothèque Royale de Belgique, red. Marc Appelmans et Christine Servais, Bruxelles 2002, Bibliothèque Royale de Belgique, s. 11-22.

"W muzycznym kręgu Hotelu Lambert", w: Czartoryscy - Polska - Europa. Historia i współczesność, red. Zbigniew Baran, Kraków 2003, DjaF, s. 225-235.

"Les pianistes polonais dans la presse musicale parisienne à l'époque de Chopin. Contexte sociopolitique", w: Chopin and His Work in the Context of Culture, red. Irena Poniatowska, Kraków 2003, Polska Akademia Chopinowska, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, Musica Iagellonica, t. 1, s. 184-192.

"The Idea of Note-cell in Andrzej Panufnik's String Quartet No. 3", w: Andrzej Panufnik's Music and Its Reception, red. Jadwiga Paja-Stach, Kraków 2003, Musica Iagellonica, s. 159-169.

"Edward Wolff in the «Revue et Gazette Musicale de Paris»: Perspectives on a Musician's Legacy", w: Musica Iagellonica, t. 3, red. Zygmunt M. Szweykowski, Kraków 2004, s. 229-240.

"Polish Pianists in Paris: From «couleur locale» to Stylistic Cosmopolitanism, w: The Circulation of Music in Europe 1600-1900, red. Rudolf Rasch, Berlin 2004, Berliner Wissenschafts Verlag, s. 249-264.

Wstęp do katalogu wystawy Maria Modrakowska, la «Mélisande polonaise» dans le Paris musicale de l'entre-deux guerres, Bruxelles 2004, s. 3-7.

Henryk Wieniawsk in America, "Ad Parnassum", vol. 3, no 5, April 2005, s. 45-55.

Structuur en functie van de kiemcel in de cyclische sonate: Resultaten van toepassing van de paradigmatische methode, "Dutch Journal of Music Theory", vol. 10, no 3, November 2005, s. 257-271.

"Du «métier à l'art»: L'enseignement de Vincent d'Indy", w: Vincent d'Indy et son temps, red. Manuela Schwartz, Sprimont 2006, Mardaga, s. 101-110.

Hasła encyklopedyczne: "Pologne", w: Dictionnaire de la musique en France au XIXe siècle, Paris, Fayard; "Magnard, Milhaud, Migot, Messager, Mysliveček", w: Encyklopedia Muzyczna PWM, Kraków.

Udział w konferencjach

"Structure et fonction de «la cellule génératrice» dans la sonate cyclique. Resultats de l'application de la méthode paradigmatique", referat na 4th European Music Analysis Conference: Analysis in Europe Today - the different traditions, Rotterdam 17-24 X 1999.

"Les voyages artistiques de Maria Szymanowska. L'étude de sources", referat na konferencji Les pianistes virtuoses à Paris autour de Frédéric Chopin, Université Paris-Sorbonne (Paris IV), 24-25 XI 1998.

"Henryk Wieniawski na łamach «Revue et Gazette Musicale de Paris». Szkic do badań nad recepcją", referat na konferencji Henryk Wieniawski w kontekście kultury muzycznej XIX i XX wieku, Poznań 13-14 IV 2000, organizatorzy: Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego, Zakład Historii i Teorii Muzyki UAM, Akademia Muzyczna w Poznaniu.

"Między romantyzmem a modernizmem. Kształtowanie formy w sonatach w sonatach na skrzypce i fortepian Césara Francka i jego uczniów", referat na koferencji Styl późny w muzyce, literaturze i kulturze, Akademia Muzyczna w Katowicach 6-8 XII 2000.

"Les Franckistes et la musique de chambre", referat na konferencji Nationalism and Identity in Third Republic France, Keele University 6-8 VII 2001.

"Montagnes et musique: Vincent d'Indy, Zygmunt Noskowski, Władysław Żeleński", referat na konferencji poświęconej Vincentowi d'Indy'emu, w ramach Commémoration du 150e Anniversaire de la Naissance de Vincent d'Indy, Francja, Privas (Ardeche) 29 VI-1 VII 2001.

"Principe cyclique entre théorie et pratique. À la recherche de l'idéal", referat na konferencji Vincent d'Indy and His Times. Intersections of Music, Art, and Politics in early 20th century France, USA, Trinity College, Hartford (Connecticut), 10-13 V 2001.

"Musicology in Poland. In the chaos of transformation", referat na konferencji muzykologicznej w ramach Internationale Tagung der Hochschule für Musik und Theater Hannover und Jahrestagung der Gesellschaft für Musikforschung, Hannover 26-29 IX 2001.

"W muzycznym kręgu Hotelu Lambert", referat na konferencji Czartoryscy - Polska -
Europa. Historia i współczesność
, Kraków 8-10 XI 2001, Uniwersytet Jagielloński.

"Idea komórki dźwiękowej w III Kwartecie smyczkowym Panufnika", referat na konferencji Muzyka Andrzeja Panufnika i jej recepcja, Kraków 23-25 XI 2001, Uniwersytet Jagielloński.

Wystąpienia na spotkaniach roboczych międzynarodowej grupy badawczej The Circulation of Music, w ramach programu Musical Life in Europe: 1600-1900: Bruksela 1999, Mediolan 2000, Barcelona 2001; prezentacja wyników badań dotyczących działalności muzyków polskich w Paryżu w I połowie XIX wieku.

"L'enseignement de Vincent d'Indy: du métier à l'art", referat na konferencji Vincent d'Indy et son temps, Paryż, 26-28 IX 2002, organizatorzy: Société Française de Musicologie, Bibliothèque Nationale de France.

"L'assimilation et l'identité nationale: les pianistes polonais à Paris au temps de Chopin", referat na 17th Congress of International Musicological Society, Belgia, Leuven, 1-7 VIII 2002.

"Les compositeurs polonais face à la musique française et à Pelléas et Mélisande", referat na konferencji Pelléas et Mélisande. 1902-2002: un centenaire, Paryż, 6-7 V 2002, Université de Paris-Sorbonne (Paris IV).

Udział w warsztatach Curriculum Resource Center. History: Art and Music, Budapeszt, 15-20 XI 2004, Central European University; temat prezentacji: "Violin music of the 19th century. Repertoire and schools of violin playing".

"Francusko-belgijska szkoła skrzypcowa. Technika - Estetyka - Dydaktyka", referat na konferencji Narodowe szkoły skrzypcowe w XIX wieku: techniki gry, wykonawstwo, problemy źródeł i zagadnienia edytorskie, Poznań, 10-12 III 2005, organizatorzy: Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego, Katedra Muzykologii UAM, Akademia Muzyczna w Poznaniu.

"Henri Wieniawski - Henri Vieuxtemps. Parcours croisés", referat na konferencji Les relations musicales entre Bruxelles et la Pologne 1800-1950, Bruksela, 11-13 IV 2005, Université Libre de Bruxelles.

"Stan badań nad twórczością Henryka Wieniawskiego", referat na sympozjum Muzyka polska. Odkrycia i perspektywy, Akademia Muzyczna w Krakowie, 12 XI 2005.

Wykłady gościnne i prelekcje

Maria Szymanowska i jej sztambuch muzyczny, wieczór muzyczny w Muzeum Mehoffera, w ramach cyklu "Salony romatyczne", Kraków, 21 III 2001.

Maria Modrakowska, la Mélisande polonaise dans le Paris musicale de l'entre-deux guerres, przygotowanie wystawy (opracowanie materiałów i opisy plansz) i wykład, Instytut Polski w Paryżu, 19 IX 2002.

La musique polonaise au XX siècle, prelekcja dla słuchaczy 15e Festival International de Colmar, 11 VII 2003.

Autour de Maria Szymanowska, wykład i prowadzenie koncertu, Instytut Polski w Paryżu, 20 IV 2003; Konsulat Generalny RP w Strasbourgu, 27 IV 2004.

Prelekcja przed koncertem poświęconym Marii Modrakowskiej, Ambasada RP w Brukseli, 25 III 2004; impreza towarzysząca konferencji Vers l'Europe par la Belgique? L'exil polonais et l'intégration européenne, Université Catolique de Louvain.

Henri Wieniawski et la tradition franco-belge de violon, wykład dla członków Société Liégeoise de Musicologie, Liège, 19 IV 2005.

Henryk Wieniawski and His Music, wykład dla studentów muzykologii, Institut für Musikwissenschaft, Universität Leipzig, 7 VI 2005.