dr hab. Jakub Kubieniec

Jakub Kubieniec (ur. 1972), studia muzykologiczne ukończył w Instytucie Muzykologii UJ, gdzie 2001 obronił również pracę doktorską napisaną pod kierunkiem dr. hab. Piotra Poźniaka. Jego badania naukowe skoncentrowane są na średniowiecznym chorale łacińskim. W kręgu zainteresowań znajduje się także historia liturgii, śpiewy Kościołów wschodnich i muzyka renesansu.

Publikacje

Książka

Uniwersalizm i swoistość w średniowiecznych antyfonarzach krakowskich, Kraków 2006.

Artykuły

Rzymianin w Palestynie - liturgia i psalmodia w betlejemskim klasztorze św. Hieronima, "Muzyka" LXVII, 2008 nr 4, s. 3-38.

The office of St. John the Almsgiver in Kraków, "Musica Iagellonica" IV, 2007, s. 5-18.

Tynieckie sanctorale w: Donum natalicum. Studia Thaddaeo Przybylski octogenario dedicata, red. A. Jarzębska, Z. Dobrzańska-Fabiańska, A. Sitarz, Kraków 2007.

Psalmodia antyfonalna w rzymskich klasztorach w czasach Grzegorza Wielkiego, "Muzyka" LXVIII, 2005 nr 4, s. 31-44.

'Simon dormis': a Milanese Antiphon in Central Europe?, "Musica Iagellonica" III, 2004.

O krakowskim antyfonarzu z początku XII wieku, "Muzyka" LVIII, 2003 nr 2.

recenzja: Robert Bernagiewicz: Recepcja tradycji neumatycznych w notacji Graduału Wiślickiego w świetle neum liquescentes, Ząbki 1999, w: "Muzyka" 2003 nr 2.

Antiphonae Antiphonarum: The Aestetics of Late Medieval Plainchant in Canticum Canticorum Settings, w: Early Music: Context and Ideas, Kraków 2003.

recenzja: Orlando di Lasso Studies, ed. P. Bergquist, Oxford 1999, w: "Muzyka" 2002 nr 1.

recenzja: Jerzy Morawski: Recytatyw liturgiczny, Warszawa 1996, w: "Muzyka" 2001 nr 4.

Czy zakonnicy w średniowieczu śpiewali z ksiąg muzycznych?, "Orfeo. Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Muzyki Dawnej" 2001, nr 2.

Akwizgrański przekaz 'Ad festa pretiosi', "Muzyka" 2000 nr 2.

Lamentacje chorałowe w krakowskich rękopisach liturgicznych XII-XVIII wieku, "Muzyka" 1999 nr 1.

Jerzy Liban i hebrajskie lamentacje, w: Affetti musicologici : kięga pamiątkowa z afektem ofiarowana profesorowi Zygmuntowi Marianowi Szweykowskiemu w 70. rocznicę urodzin, Kraków 1999.

Ok. 50 haseł w VII i VIII tomie Wielkiej Encyklopedii Muzycznej PWM, Kraków 2002, 2004.