dr Bożena Lewandowska

Ukończyła studia muzykologiczne w Instytucie Muzykologii UJ. Tam też uzyskała stopień doktora na podstawie dysertacji Folklor muzyczny polskiej Orawy. Charakterystyka właściwości i problem diachronii. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z etnomuzykologii obejmujące tradycyjne kultury muzyczne Europy, Azji, Afryki i obu Ameryk. Jej badania naukowe koncentrują się na muzyce ludowej polskich Karpat. Interesuje się też folklorem miejskim i muzyką folkową.

Wybrane publikacje:

Pieśni o Orawy, B.Lewandowska, J,Kąś, Musica Iagellonica, 2007;

Bibliografia kultury muzycznej górali polskich Karpat, cz. I 1829-1980; Musica Iagellonica 2007;

Folklor muzyczny Orawy i terenów sąsiadujących, "Rocznik Orawski" VI-VII, Muzeum- Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej, 2007;

Festiwal Kapel Folkloru Miejskiego - Przemyśl 2007, "Podkarpacki Informator Kulturalny" IX-X 2007;

Lokalna klasyfikacja pieśni ludowych na Orawie, w: Donum natalicum. Studia Thaddaeo Przybylski octogenario dedicata, pod red. Z. Fabiańskiej, A. Jarzębskiej i A. Sitarza. Musica Iagellonica 2007;

Z badań nad łemkowskim folklorem muzycznym, w: Huculi, Bojkowie, Łemkowie. Tradycja i współczesność. Kraków 2008;

Muzyka ludowa polskiej i słowackiej Orawy. Podobieństwa i różnice, w: Polska i Słowacja. Pogranicze kulturowe i etniczne, "Archiwum Etnograficzne" t. 49, PTL, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Śląski , Wrocław-Cieszyn 2009;

Między źródłem a artystyczną ekspresją, w: Znaczenie i funkcje festiwali folklorystycznych we współczesnej kulturze, Zakopane 2009;

Kilkadziesiąt haseł w Encyklopedii Muzycznej PWM.

 

Inne: juror festiwali muzycznych folkloru miejskiego i konkursu kapel, instrumentalistów i śpiewaków ludowych w ramach Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem.