kustosz dyplomowany mgr Stanisław Hrabia

Stanisław Hrabia, muzykolog, bibliotekarz muzyczny, kierownik Biblioteki Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego (od 1999). W latach 1997-1999 jako stypendysta Fundacji Kościuszkowskiej przebywał na Uniwersytecie w Pittsburghu (USA), opracowując kolekcję polskich rękopisów i druków muzycznych z Alliance College. Członek Zarządu i przewodniczący Sekcji Bibliotek Muzycznych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w l. 2006-2017.

Aktywnie uczestniczy w działalności Międzynarodowego Stowarzyszenia Bibliotek Muzycznych (IAML): w l. 2008-2011 przewodniczący Sekcji Bibliotek Naukowych IAML (2002-2008 wiceprzewodniczący), w l. 2003-2008 przedstawiciel krajów Europy Wschodniej w IAML Copyright Committee, 2006-2009 członek Komitetu Programowego (IAML Programme Committee). Od 2006 koordynator Polskiego Komitetu RILM Abstracts of Music Literature; od 2016 reprezentant IAML w RILM Commission Mixte. W l. 2010-2016 wiceprzewodniczący IAML oraz przewodniczący Komitetu Programowego (Forum of Commissions and Professional Branches; obecnie Forum of Sections). Od 2017 roku jest Przewodniczącym IAML.

Bibliografia:

Bio-bibliografia

Współautor z: Stanisław Będkowski, Witold Lutosławski : a bio-bibliography. Westport, Conn., 2001.

Redakcja prac zbiorowych

Biblioteka muzyczna. Music Library 2000-2006, red. Stanisław Hrabia, Andrzej Spóz. Warszawa, Wydawnictwo SBP, 2008, 303 s.

Zbiory europejskiej kultury muzycznej w polskich bibliotekach i archiwach, red. Aleksandra Patalas, Stanisław Hrabia. Kraków, Musica Iagellonica, 2008, 433 s.

Artykuły:

Współautor z: Stanisław Będkowski, Witold Lutosławski. Discography , w: "Witold Lutosławski Studies" 2, 2008, red. J. Paja-Stach, s. 27-88 [wersja drukowana i wersja on-line: http://www.muzykologia.uj.edu.pl/lutoslawski/Studies/2008/ WLStudies_2_2008_SBedkowski-SHrabia.pdf].

Biblioteka muzyczna a model biblioteki hybrydowej, w: Zbiory europejskiej kultury muzycznej w polskich bibliotekach i archiwach, pod red. Aleksandry Patalas i Stanisława Hrabiego. Kraków, Musica Iagellonica, 2008, s. 395-407.

Witold Lutosławski Center at the Institute of Musicology, Jagiellonian University, w: "Witold Lutosławski Studies" 2007 nr 1, red. J. Paja-Stach, s. 7-9 [wersja drukowana i wersja on-line: http://www.muzykologia.uj.edu.pl/lutoslawski /Studies/2007_1/WLStudies_1_2007_SHrabia_1.pdf].

Publications on Witold Lutosławski by Members of the Staff and Ph.D. Students of the Institute of Musicology, Jagiellonian University since 1999, w: "Witold Lutosławski Studies" 2007 nr 1, red. J. Paja-Stach, s. 89-91. [wersja drukowana i wersja on-line: http://www.muzykologia.uj.edu.pl/lutoslawski/Studies/2007_1/ WLStudies_1_2007_SHrabia_2.pdf]

"Historyczne interpretacje utworów Fryderyka Chopina" na stronie www BN . "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej" 2006, nr 4 (179), s. 9-12. [wersja drukowana i wersja on-line: http://www.bn.org.pl/doc/b_4a_2006.pdf].

Ośrodek Dokumentacji Życia i Twórczości Witold Lutosławskigo przy Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, w: Witold Lutosławski i jego wkład do kultury muzycznej XX wieku, red. Jadwiga Paja-Stach, Kraków 2005, Musica Iagellonica, s. 185-188.

Z dziejów Sekcji Bibliotek Muzycznych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich - Polskiej Grupy Narodowej IAML. Kronika, w: Sekcja Bibliotek Muzycznych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich - Polska Grupa Narodowa IAML. 1964-2004. Warszawa 2005,
s. 29-89.

The Annals of the Music Libraries Section of the Polish Librarians Association - Polish National Branch of IAML, w: Sekcja Bibliotek Muzycznych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich - Polska Grupa Narodowa IAML. 1964-2004. Warszawa 2005, s. 91-141.

Zastosowanie kartotek wzorcowych w katalogowaniu muzykaliów, w: Biblioteka Muzyczna. Music Library 1996-1999, Warszawa 2004, s. 129-145.

Sprawozdania:

II Konferencja Muzyka w kulturze Europejskiej. Zbiory europejskiej kultury muzycznej w bibliotekach i archiwach w Polsce. Sprawozdanie. "Bibliotekarz" 2008, nr 2, s. 16-19.

Sprawozdanie z konferencji Międzynarodowego Stowarzyszenia Muzycznych Bibliotek, Archiwów i Centrów Informacji, Edinburgh 2000, "Przegląd Biblioteczny", 2000, nr 4, s. 322-326.

Sprawozdanie z konferencji Międzynarodowego Stowarzyszenia Muzycznych Bibliotek, Archiwów i Centrów Informacji, Périgueux, 2001, "Przegląd Biblioteczny", 2001, nr 4, s. 357-360.