Rada Instytutu

Przewodnicząca

prof. dr hab. Małgorzata Woźna-Stankiewicz

Pracownicy samodzielni

dr hab. Magdalena Dziadek, prof. UJ

prof. dr hab. Zofia Fabiańska

dr hab. Jakub Kubieniec

dr hab. Aleksandra Patalas

dr hab. Anna G. Piotrowska

dr hab. Renata Suchowiejko, prof. UJ

dr hab. Piotr Wilk

Przedstawiciele pracowników niesamodzielnych

dr Wojciech Marchwica

kustosz dypl. mgr Stanisław Hrabia

Przedstawiciel pracowników nie będących nauczycielami akademickimi

mgr Justyna Szombara

Przedstawiciel doktorantów

mgr Agnieszka Lakner

Przedstawiciel studentów

Faustyna Szczepańska