Zakład Historii Muzyki Dawnej

kierownik: prof. dr hab. Zofia Fabiańska

Zakład Metodologii i Historii Muzyki XIX-XXI w.

kierownik: dr hab. Renata Suchowiejko, prof. UJ

Zakład Myśli o Muzyce i Recepcji Muzyki

kierownik: prof. dr hab. Małgorzata Woźna-Stankiewicz

Biblioteka i Fonoteka

kierownik: kustosz dypl. mgr Stanisław Hrabia

Ośrodek Dokumentacji Muzyki Polskiej XIX i XX wieku im. I. J. Paderewskiego

Ośrodek Dokumentacji Życia i Twórczości Witolda Lutosławskiego