Wykład: Skriabin's influence on 20th and 21th century music

Termin: 21.10.2015
Miejsce: Instytut Muzykologii, Sala nr 3

Instytut Muzykologii UJ
zaprasza na wykład

dr. Marka Keprta
(Univerzita Palackého v Olomouci)

Skriabin's influence on 20th and 21th century music

który odbędzie się 21 X 2015 roku o godz. 9.45 w sali nr 3
Instytutu Muzykologii UJ przy ul. Westerplatte 10 w Krakowie

 

Plakat

 

Data opublikowania: 13.10.2015
Osoba publikująca: Stanisław Hrabia