Sesja Naukowa - "Od źródła do wykonania"

Termin: 22.04.2016
Miejsce: Kraków, ul. św. Tomasza 43, sala 23
Organizator: Katedra Muzyki Dawnej Akademii Muzycznej w Krakowie, Instytut Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Sesja Naukowa - "Od źródła do wykonania"

Program

10:00-13:00 REFERATY:
mgr Marek Bebak (UJ)
Od skomponowania do wykonania. Wybrane utwory Franciszka Liliusa w świetle wypowiedzi teoretycznych z 1. poł. XVII w. Aria F. Liliusa – charakterystyka źródła muzycznego

dr hab. Aleksandra Patalas (UJ)
Problem podłożenia tekstu słownego w przekazie tabulaturowym „Tota pulchra es" M. Scacchiego O autorstwie „Capriccio da camera" M.S.

WYKONANIA:
Franciszek Lilius: Haec Dies, Aria
Marco Scacchi: Tota pulchra es, Ah dolente partita, Capriccio da camera

 

14:30-17:30 REFERATY:
dr Maciej Jochymczyk (UJ), dr hab. Aleksandra Patalas (UJ)
Charakterystyka źródeł i problemy edytorskie w wybranych kompozycjach Jacka Różyckiego

WYKONANIA:
Jacek Różycki: Dixit Dominus, Iste sanctus, Confitebor, Ave sanctissima Maria

 

WYKONAWCY:

Anna Zawisza (sopran)
Łukasz Dulewicz (kontratenor)
Piotr Szewczyk (tenor)
Andrzej Zawisza (bas)
Zbigniew Pilch (skrzypce)
Teresa Piech (skrzypce)
Mateusz Kowalski (viola da gamba)
Marcin Szelest (organy)

Data opublikowania: 14.04.2016
Osoba publikująca: Stanisław Hrabia