Spotkanie ze szwajcarskim kompozytorem Alfredem Schweizerem

Termin: 14.02.2013
Miejsce: Sala Kameralna Instytutu Muzykologii UJ, ul. Westerplatte 10
Organizator: Związek Kompozytorów Polskich Zarząd Oddziału Krakowskiego oraz Instytut Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Związek Kompozytorów Polskich Zarząd Oddziału Krakowskiego oraz Instytut Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego zapraszają na spotkanie ze szwajcarskim kompozytorem prof. ALFREDEM SCHWEIZEREM długoletnim wykładowcą Konserwatorium w Biel/Bienne, który przedstawi kilka swoich utworów (nagrania CD) opatrzonych własnym komentarzem.

Alfred Schweizer

Kompozytor szwajcarski, ur. 4 XI 1941 w dolinie Renu w Szwajcarii. Studiował muzykologię i lingwistykę na Uniwersytecie w Bernie, praktykę muzyczną w Konserwatorium w Bernie i w Akademii Muzycznej w Bazylei. W latach 1970-2003 wykładał przedmioty teoretyczne i kompozycję w Konserwatorium w Biel/Bienne. Uformowany w duchu awangardy lat 60-ych, wcześnie zwrócił się w kierunku nowego języka tonalnego i elementów muzyki tonalnej stosowanych według zasad techniki serialnej i algorytmicznej. Wśród ważniejszych jego kompozycji znajduje się sześć utworów na orkiestrę, dwa concertina na skrzypce i orkiestrę smyczkową oraz dziesięć dużych utworów na fortepian. Jego muzyka wykonywana była na wielu festiwalach, m.in. w Rydze, Kijowie, Dreznie, Sofii, Weimarze, Ludwigsburgu, Lwowie oraz na forum dorocznego Święta Kompozytorów Szwajcarskich. W Krakowie w programie Międzynarodowym Dni Muzyki Kompozytorów Krakowskich (w  latach 2005 i 2006) Alfred Schweizer prezentował utwory z cyklu Klaviermusik oraz wygłosił wykład o założeniach nowej tonalności.

 

(Fot. Jan Nowiński)

Spotkanie organizuje i prowadzi Jerzy Stankiewicz,
Prezes Zarządu Oddziału Krakowskiego
Związku Kompozytorów Polskich

Data opublikowania: 06.02.2013
Osoba publikująca: Stanisław Hrabia