XI Ogólnopolski Zjazd Studentów Muzykologii

Termin: 09.05.2019 - 11.05.2019
Miejsce: Instytut Muzykologii UJ, Sala Kameralna
Organizator: Koło Naukowe Studentów Muzykologii UJ

Harmonogram Zjazdu

Czwartek 9 maja (Pałac Pusłowskich, ul. Westerplatte 10, Sala Kameralna)

Przywitanie gości

10:00-10:10 dr hab. Aleksandra Patalas, Dyrektor Instytutu Muzykologii UJ

10:10-10:20 Szymon Szarowski, Przewodniczący Koła Studentów Muzykologii UJ

 

10:20-11:05 Wykład wprowadzający

Dr hab. Piotr Wilk: Nicola Fiorenza – zapomniany reprezentant szkoły neapolitańskiej              

 

Panel I: „Twórcy historii muzyki XIX wieku i początków XX wieku”

Prowadząca: prof. dr hab. Magdalena Dziadek

11:15-11:40    Karolina Dziduch (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu): Seweryn Kortowicz – kompozytor i muzyk XIX-wiecznej Wielkopolski       

11:40-12:05    Ludwika Kowalska (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu): Stanisław Moniuszko o sobie samym           

12:05-12:30    Wojciech Kucharski (Katolicki Uniwersytet Lubelski): Joachim Gliński (1853–1898) – pianista i kompozytor        

przerwa kawowa                              

12:40-13:05    Klaudia Popielska (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu): Twórczość Aleksandra Zarzyckiego w perspektywie muzyki polskiej II poł. XIX wieku      

13:05-13:30    Marcin Kostecki (Uniwersytet Warszawski): Lili Boulanger – życie i twórczość kompozytorki

13:30-13:55    Maryna Terletska (Uniwersytet Warszawski): Irène Régine Wieniawski (1879–1932) odkryta na nowo

 

przerwa obiadowa

 

Panel II: „Kultura muzyczna minionych epok”

Prowadzący: dr Maciej Jochymczyk

15:15-15:40    Karolina Przygocka (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu): Kultura muzyczna w dawnej Rzeczypospolitej – charakterystyka na podstawie Opisu obyczajów i zwyczajów za panowania Augusta III Jędrzeja Kitowicza    

15:40-16:05    Michał Jagosz (Uniwersytet Warszawski): Zygmuntowscy i ich Miserere 

16:05-16:30    Jan Koszałkowski (Uniwersytet Warszawski): Liszt na Ukrainie w kontekście życia muzycznego Polaków na Podolu, Wołyniu i Kijowszczyźnie         

przerwa kawowa                              

16:40-17:05    Maria Agnieszka Kozan (Uniwersytet Wrocławski): Kultura muzyczna Ostrowa Wielkopolskiego na przełomie XIX i XX wieku      

17:05-17:30    Izabela Jutrzenka-Trzebiatowska (Akademia Muzyczna w Krakowie): Zaproszenie do... walca   

 

przerwa techniczna                          

 

Panel III: „Muzyka w filmach i grach komputerowych”

Prowadzący: dr Wojciech Marchwica

17:40-18:05    Marta Wrona (Uniwersytet Warszawski, NIFC): Funkcja i znaczenie muzyki Fryderyka Chopina w filmach Eugeniusza Cękalskiego, twórcy kina o tematyce chopinowskiej na gruncie polskiej kinematografii                      

18:05-18:30    Joanna Kwapień (Uniwersytet Wrocławski): Kto jest autorem książki Hannsa Eislera? Krytyczna refleksja o muzyce filmowej w książce Composing for the Films oraz okoliczności jej powstania           

18:30-18:55    Jakub Kopaniecki (Uniwersytet Wrocławski): Kreowanie pejzażu dźwiękowego w grze komputerowej. Przykład Grand Theft Auto IV           

                                   

20:00               Spotkanie integracyjne w „Jamie Michalika”

 

 

Piątek 10 maja (Pałac Pusłowskich, ul. Westerplatte 10, Sala Kameralna)

Panel IV: „Badania źródłoznawcze: XVII-XX wiek”           

Prowadząca: dr hab. Aleksandra Patalas

9:00-9:25        Kamil Watkowski (Uniwersytet Warszawski): Falsobordone z kodeksu Schwedlera PL-Wu RM 5893 w kontekście tradycji gatunku  

9:25-9:50        Tomasz Fatalski (Uniwersytet Warszawski): Ze sceny przed ołtarz. Proces tworzenia kontrafaktur na przykładzie zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie        

9:55-10:20      Justyna Szczygieł (Uniwersytet Jagielloński): Kontakty polsko-czeskie na przykładzie kapeli jasnogórskiej i kapeli w Novym Rousinovie – informacje wstępne

przerwa kawowa                              

10:30-10:55    Jolanta Bujas (Uniwersytet Jagielloński): Metodologia identyfikacji pisma w XVIII- i XIX-wiecznych manuskryptach muzycznych na przykładzie zbioru rękopisów po kapeli z Czerwińska nad Wisłą 

10:55-11:20    Adriana Kretkowska (Uniwersytet Jagielloński): Ellenai – Pożegnanie, Śmierć czy…? Wokół badań źródłowych nad utworem Feliksa Nowowiejskiego 

11:20-11:45    Andrzej Edward Godek (Uniwersytet Jagielloński): Działalność Związku Chórów Kościelnych Archidiecezji Krakowskiej w latach 1929–1939

przerwa techniczna

 

Panel V: „XX wiek: nowa muzyka, nowe perspektywy”

Prowadząca: mgr Justyna Szombara

11:55-12:20    Aleksandra Kuźmińska (Uniwersytet Wrocławski): Grafika muzyczna Corneliusa Cardew          

12:20-12:45    Paweł Błoch (Uniwersytet Warszawski): Twórczość Zakarii Paliashvili na przykładzie opery Abesalom da Eteri w stulecie premiery

12:45-13:10    Paulina Książek (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu): Napisać siebie na nowo – Medea Heinera Müllera, Sashy Waltz i Pascala Dusapina  

13:10-13:35    Maksymilian Żelazny (Akademia Muzyczna w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński): Buddyjskie nauczanie zręczne w środkach – wybrane elementy filozofii i estetyki zen w twórczości Johna Cage’a

przerwa obiadowa

 

Panel VI: „Muzyka w czasie II wojny światowej” 

Prowadząca: prof. dr hab. Małgorzata Woźna-Stankiewicz

14:30-14:55    Hubert Szczęśniak (Uniwersytet Jagielloński): Zarys działalności muzycznej w krakowskiej kawiarni Domu Plastyków w latach 1941–1942         

14:55-15:20    Magdalena Mikołajczak (Katolicki Uniwersytet Lubelski): Działalność orkiestry symfonicznej w getcie łódzkim w latach 1940–1944

przerwa techniczna + kawowa     

                            

Panel VII „Etniczność, kultura i nowe prądy”      

Prowadzący: mgr Michał Jaczyński

15:30-15:55    Klara Amelia Zienkiewicz (Uniwersytet Warszawski): Pieśni łemkowskie we wspólnym repertuarze Teresy Andrejko, Emilii i Józefa Kiebleszów

15:55-16:20    Katarzyna Olejarczyk (Uniwersytet Jagielloński): Etniczność i kultura – kilka słów o festiwalach folklorystycznych       

16:20-16:45    Angelika Tracz (Uniwersytet Warszawski): Płeć w muzyce tradycyjnej – nowe perspektywy     

16:45-17:10    Renata Dobkowska (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu): Serce, mózg i muzyka, czyli co badanie EKG może powiedzieć o emocjach słuchacza     

 

19:00-21:00 Wspólne wyjście na spektakl commedii dell’arte do Teatru Praska 52

Drugiego dnia konferencji podczas wszystkich przerw do godziny 12:40 dr Andrzej Sitarz zaprasza zainteresowanych do siedziby wydawnictwa Musica Iagellonica, gdzie będzie możliwość zapoznania się z działalnością wydawnictwa i jego najnowszymi publikacjami (siedziba znajduje się w Instytucie Muzykologii UJ na parterze, obok Sali Kameralnej).

               

Sobota 11 maja (Pałac Pusłowskich, ul. Westerplatte 10, Sala Kameralna)

Panel VIII: „Instrumentoznawstwo”

Prowadzący: kustosz dyplomowany mgr Stanisław Hrabia

9:00-9:25        Agata Pasińska (Uniwersytet Wrocławski): Chordofony na terenie Kaszub – od tradycji do współczesności (+ prezentacja instrumentu)           

9:25-10:00      Katarzyna Olejarczyk, Aleksander Kwietniak (Uniwersytet Jagielloński): Lira korbowa – instrument i fenomen kulturowy    

10:00-10:25    Agata Trytek (Katolicki Uniwersytet Lubelski): Organy na terenie dekanatu Sieniawa (archidiecezja przemyska). Historia i stan obecny  

przerwa techniczna + kawowa     

                            

Panel IX: „Systematyka i katalogowanie zbiorów muzycznych”

Prowadzący: dr hab. Jakub Kubieniec

10:40-11:05    Lidia Bialucha  (Uniwersytet Wrocławski): Muzykalia dawnej Wałbrzyskiej Orkiestry Górniczej (Waldenburger Bergkapelle) ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie

11:05-11:30    Karolina Kaźmierczak, Michał Wysocki (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu): Wybrane zagadnienia z zakresu katalogowania zbiorów muzycznych w bazie RISM na przykładzie muzykaliów z Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu        

przerwa techniczna                     

     

Panel X: „Metodyka nauczania muzyki w przeszłości i współcześnie”

Prowadzący: dr hab. Jakub Kubieniec

11:40-12:05    Kamil Poniatowski (Uniwersytet Jagielloński): XIX-wieczna teoria i praktyka muzyki kościelnej w Kancjonale muzyki kościelnej Wacława Raszka      

12:05-12:30    Kwen-Yin Li (Uniwersytet Wrocławski): Kompozytorzy europejscy i ich twórczość w podręcznikach do muzyki dla szkoły podstawowej i gimnazjum na Tajwanie w latach 1960–2000   

 

12:30-13:00 Uroczyste zamknięcie obrad: dr hab. Aleksandra Patalas, dyrektor Instytutu Muzykologii UJ            

 

Wystąpienie każdego z prelegentów obejmować będzie 20 minut referatu oraz 5 minut następującej po nim dyskusji.

Data opublikowania: 04.05.2019
Osoba publikująca: Stanisław Hrabia