Otwarte Seminarium Doktoranckie i wręczenie Nagrody "The Ray E. and Ruth A. Robinson Musicology Award"

Termin: 27.04.2013
Miejsce: Instytut Muzykologii UJ, Oficyna, sala wykładowa nr 2
Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w otwartym Seminarium Doktoranckim w Instytucie Muzykologii UJ, które odbędzie się 27 kwietnia 2013 roku (sobota) w sali wykładowej nr 2. Rozpoczęcie o godz. 9.00
 
dr hab. Aleksandra Patalas
Dyrektor IM UJ
 

Program Seminarium

9.00-9.40
Michał Piekoszewski: Dokumenty fonograficzne jako świadectwa przemiany stylu w odtwórstwie muzyki fortepianowej
9.40-10.20
Justyna Szombara: Koncert kościelny w twórczości kompozytorów gdańskich - rekonesans badawczy
10.20-11.00
Marek Bebak: O "Nabożnych Pieśniach" Franciszka Liliusa, Dominikanach oraz pewnym ekslibrisie
11.00-11.40
Michał Lewicki: Typologia dziewiętnastowiecznego nutowego repertuaru wydawniczego
11.40-12.20
Sylwia Jakubczyk-Ślęczka: Żydowska kultura muzyczna na terenach byłej Galicji w okresie międzywojennym
 
 
 
 
12.20-12.40
Wręczenie Nagrody imienia Raya E. i Ruth A. Robinsonów
panu mgr. Markowi Dolewce
 
Przerwa na kawę
 
12.40-13.20
Anna Salamon: Transkrypcje koncertowe J. S. Bacha na instrumenty klawiszowe (BWV 592–596, BWV 972–987) - meandry badań źródłowych
13.20-14.00
Silvia Bruni: Profil chopinowskiego repertuaru we włoskim życiu koncertowym po drugiej wojnie światowej
14.00-14.40
Dorota Staszkiewicz: Twórczość operowa Alfreda Sznitkego - "Życie z idiotą" jako performans polityczny
14.40-15.00
Mateusz Andrzejewski: Stan i perspektywy badań nad tzw. muzyką słowiańską
15.00-15.40
Magdalena Rut-Wąsowska: Tadeusza Ochlewskiego sposoby rewitalizacji muzyki dawnej
15.40-16.20
Piotr Wojciechowski: Problem organizacji czasu muzycznego w utworach Witolda Lutosławskiego w kontekście teorii sceny słuchowej
 
Zamknięcie seminarium.
 
Przewidywany czas trwania każdego referatu – 30 min.
Dyskusja ogólna po każdym wystąpieniu – 10 min.
W sali nr 2 dostępny jest sprzęt do odtwarzania muzyki i prezentacji w Power Point.
Data opublikowania: 23.04.2013
Osoba publikująca: Stanisław Hrabia