MUZYKOLOGIA - Rekrutacja 2019/2020

Studia stacjonarne I stopnia (2019/2020)

Zasady kwalifikacji, Elektroniczna Rejestracja Kandydatów: https://www.erk.uj.edu.pl/

Studia licencjackie o charakterze zawodowym, pozwalające zdobyć praktyczną wiedzę w następujących dziedzinach: dziennikarstwo muzyczne, edytorstwo muzyczne, technologia informacyjna (IT) w muzykologii.

Studia stacjonarne II stopnia (2019/2020)

Zasady kwalifikacji, Elektroniczna Rejestracja Kandydatów: https://www.erk.uj.edu.pl/

Absolwent studiów magisterskich przygotowany jest do wejścia na rynek pracy jako: redaktor wydawnictw muzycznych o profilu naukowym lub popularyzatorskim, nauczyciel, archiwista, bibliotekarz, muzealnik, animator kultury. Może też wykorzystać swoją wiedzę w działalności związanej z organizacją życia muzycznego, jako kierownik programowy i wykonawczy wydarzeń artystycznych, redaktor programów radiowych i telewizyjnych, a także publicysta i krytyk muzyczny.

Informacje

We wszystkich sprawach związanych z rekrutacją prosimy o kontakt z Działem Rekrutacji na Studia UJ:

31-007 Kraków, ul. Gołębia 24, pokój 18
tel.: +(48) 12 663 1401, 663 1408, 663 1441, 663 1414
e-mail: rekrutacja@uj.edu.pl
strona www: www.rekrutacja.uj.edu.pl, www.erk.uj.edu.pl

Godziny dyżurów: poniedziałek 9:00-16:00, wtorek-piątek 8:00-16:00

Przeczytaj