The Ray E. and Ruth A. Robinson Musicology Award

W roku 2004 w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego z inicjatywy prof. Raya E. Robinsona z Palm Beach Atlantic University została ustanowiona nagroda The Ray E. and Ruth A. Robinson Musicology Award za najlepszą pracę magisterską lub doktorską w dziedzinie muzykologii.

Na podstawie uchwały Senatu UJ Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Zarządzeniu nr 43 z 29 czerwca 2004 roku ustanowił Nagrodę imienia Raya E. i Ruth A. Robinsonów.

Nagrodę może otrzymać absolwent studiów magisterskich lub doktorankich Instytutu Muzykologii UJ. Celem nagrody jest promocja wybitnych prac muzykologicznych. Laureaci otrzymują nagrodę pieniężną w wysokości 1000 USD oraz możliwość tłumaczenia i publikacji pracy w Stanach Zjednoczonych w języku angielskim przez wydawnictwo Columbia University w serii East European Monographs.

Nazwiska laureatów będą umieszczane na pamiątkowej tablicy znajdującej się w budynku Instytutu Muzykologii UJ. Uroczyste odsłonięcie tablicy autorstwa Patricka Morella, upamiętniającej ustanowienie nagrody Fundacji "The Ray E. and Ruth A. Robinson Musicology Award" miało miejsce 6 października 2005 r. Podczas tej uroczystości prof. Ray E. Robinson wygłosił wykład The Reception of Polish Musical Culture in the United States.