Studia I stopnia

Studia I stopnia - programy

Wykaz modułów kierunkowych w roku akademickim 2013/2014

 

Nr Nazwa kursu Sylabusy
M 114 Analiza muzyczna I
M 115 Analiza muzyczna II
F 559 Czytanie partytur
F 553 Ćwiczenia terenowe (etnomuzykologia)
F 551 Dzieje operetki i musicalu
D 330-332 Dziennikarstwo muzyczne
E 333-335 Edytorstwo muzyczne    
H 226 Estetyka muzyczna   
M 116 Etnomuzykologia I    
0100 = 151 Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej   
0110 = 152 Historia filozofii nowożytnej i nowoczesnej
H 220 Historia muzyki Średniowiecza
H 221 Historia muzyki Renesansu 
H 222 Historia muzyki Baroku
H 223 Historia muzyki Klasycyzmu
H 224 Historia muzyki Romantyzmu    
H 225 Historia muzyki XX wieku    
H 227 = 120 Historia notacji muzycznej 
F 558 = 807 Historia praktyki wykonawczej    
M 113 Kontrapunkt
F 557 Liturgika
F 552 Muzyka filmowa
F 556 Muzyka polska XIX-XXI wieku
F 550 Muzyka popularna - od bluesa do techno
F 555 Muzyka staropolska
M 001-003 Podstawy analizy muzycznej
(Zasady muzyki + Formy muzyczne + Harmonia 1)
F 560 = 426 Realizacja basso continuo
211 Seminarium licencjackie 1 (muzyka dawna)
221 Seminarium licencjackie 2 (muzyka nowsza)
T 336-338 Technologia informacyjna w muzykologii
WM 1 Wykład monograficzny 1
WM 2 Wykład monograficzny 2
WM 3 Wykład monograficzny 3