Studia II stopnia

Studia II stopnia - programy

Wykaz modułów kierunkowych w roku akademickim 2013/2014

 

Nr Nazwa kursu Sylabusy
K 333 Badania nad kulturą muzyczną - problemy i metody  
K 332 Badania nad recepcją muzyki - problemy i metody  
M 222 Estetyka muzyczna II
M 225 Etnomuzykologia II (pozaeuropejskie kultury muzyczne)
F 669 Folk - Etno - World Music
M 228 Historia doktryn artystycznych
619 Historia filozofii II
M 223 Historia form i gatunków muzycznych I
M 224 Historia form i gatunków muzycznych II
M 221 Historia teorii muzyki
F 670 Jazz - Rock - Pop Music
F 667 = 802 Krytyka muzyczna
F 661 = 803 Leksykografia muzyczna
M 220 Metodologia badań muzykologicznych  
M 226 = 605 Metody analizy muzycznej  
F 668 Metodyka szkolnego nauczania przedmiotów muzykologicznych oraz praktyki pedagogiczne w szkołach muzycznych w celu uzyskania uprawnień nauczycielskich
F 666 Opracowanie wydań źródłowo-krytycznych
F 660 Paleografia muzyczna
F 663 Praktyka wykonawcza - teoria i estetyka
060 Prawo autorskie a działalność twórcza
711 = S 550 Seminarium magisterskie 1 (muzyki dawnej)  
721 = S 551 Seminarium magisterskie 2 (historii kultury muzycznej XIX i XX w.)  
741 = S 553 Seminarium magisterskie 3 (estetyki i recepcji muzyki)  
731 Seminarium magisterskie 4 (muzyki XX i XXI w.)  
M 227 Socjologia muzyki
K 335 Teoria i interpretacja dzieła muzycznego
K 331 Teoria i krytyka źródeł