Informacje dla dyplomantów

Informacje dla osób przystępujących do obrony pracy licencjackiej lub magisterskiej

  • Informacje dla dyplomantów

Informacje_dla_dyplomantów.pdf

 

  • Oświadczenie - informacje na temat pracy dyplomowej

Oswiadczenie_podst_Inf_dot_pracy_dyplomowej.pdf

 

  • Wniosek o wydanie odpisu dyplomu w języku obcym

Wniosek_o_wydanie_odpisu_w_j_obcym.pdf

 

  • Oświadczenie o samodzielnym napisaniu pracy dyplomowej

Oswiadczenie_o_samodzielnym_napisaniu_pracy_dyplomowej.pdf

 

Instrukcja - archiwizacja pracy dyplomowej

Archiwizacja_pracy_dyplomowej_instrukcja.pdf

 

  • Formularz dotyczący kontaktu z Uniwersytetem Jagiellońskim po zakończeniu studiów w sprawach dotyczących absolwentów

Formularz - kontakt_abslowenci_UJ.pdf

www.jakosc.uj.edu.pl/absolwent